Marta Mrozowicz-Wrońska - logo

DR
Marta Mrozowicz-Wrońska

psychoterapeutka
SPECJALISTKA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Informacje

Jestem doktorką psychologii, psychoterapeutką, specjalistką w zakresie psychologii klinicznej. Pracę doktorską obroniłam w Instytucie Psychologii UJ. Ukończyłam 4-letnie, całościowe, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie psychoterapeutyczne. Tytuł specjalistki psychologa klinicznego uzyskałam po 4-letnim szkoleniu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 30 września 2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1419 z późniejszymi zmianami) i zakończonym egzaminem w Centrum Egzaminów Medycznych. Obecnie pracuję wyłącznie w prywatnym gabinecie w Krakowie. Wcześniej pracowałam także w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Psychologicznej Medinorm oraz na Oddziale Dziennym Kraków-Nowa Huta Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego. Pracuję również naukowo - jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta post-doca  w grancie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.  Jestem członkinią Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz The Society for Psychotherapy Research. Odbyłam wiele staży (razem 34 miesiące) m.in. w Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego; na Oddziale Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego oraz w Szpitalu im. Ludwika Rydygiera. 

Swoją pracę regularnie superwizuję u dr Doroty Stolarskiej Certyfikowanej Superwizorki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

Oferuję diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną oraz pomoc i wsparcie psychologiczne. Pracuję z osobami, które cierpią z powodu depresji, lęków, nerwicy, zaburzeń osobowości lub objawów somatycznych mających psychiczne podłoże. Pomagam osobom przeżywającym kryzys w relacjach z bliskimi lub chcącymi te relacje poprawić. 
Pracuję tylko z  dorosłymi. Nie prowadzę terapii par ani terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych. Sesje odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie.

Każda sesja trwa 50 minut i kosztuje 180 zł.

Kontakt

Wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

dr Marta Mrozowicz-Wrońska
ul. Mackiewicza 19/12
Kraków

tel. +48 693 967 543
kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.