Marta Mrozowicz-Wrońska - logo

DR
Marta Mrozowicz-Wrońska

psychoterapeutka
SPECJALISTKA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

PRACA NAUKOWA

Od października 2018 roku do września 2020 roku pracowałam jako asystentka z doktoratem w Zakładzie Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii UJ. Obecnie jestem zatrudniona jako adiunkt post-doc  w grancie Narodowego Centrum Nauki pt. "Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty (...)"

Publikacje i konferencje:

PUBLIKACJE I KONFERENCJE ZWIĄZANE Z PSYCHOLOGIĄ KLINICZNĄ I PSYCHOTERAPIĄ:

Mrozowicz-Wrońska M. (2019) A psychometric analysis of the Defense Style Questionnaire (DSQ-40) in the nonclinical sample of young adults. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 19(1), 13-18.

Mrozowicz, M. (2011) Procesy poznawcze w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych. Rocznik Kognitywistyczny, Tom 4

Mrozowicz-Wrońska, M. (2015) Inhibition Processes in Defense Mechanisms – Research Report. Wystąpienie na 46th Annual Meeting of The Society for Psychotherapy Research. Filadelfia

Mrozowicz-Wrońska, M. (2014) Cognitive Basis of Defense Mechanisms. The Dynamics of Cognitive Inhibition Engagement in Threat Processing. Plakat na 45th Annual Meeting of The Society for Psychotherapy Research. Kopenhaga

Mrozowicz, M. (2013) Cognitive Basis of Defense Mechanisms – The Dynamic of Ego Threat Processing in Primed Lexical Task and its Relation to State and Trait Anxiety. Plakat na The 34th Conference of State and Anxiety Research Society, Faro

Mrozowicz, M. (2011) Obsessive-Compulsive symptoms, Cognitive Self-Consciousness and cognitive inhibition. Plakat na 17th Meeting of the European Society for Cognitive Psychology, San Sebastian

Mrozowicz-Wrońska, M. (2014) Procesy hamowania w mechanizmach obronnych. Wystąpienie na: I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, Poznań

Mrozowicz, M. (2011) Procesy poznawcze w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych. Wystąpienie na V Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej

POZOSTAŁE:

Mrozowicz-Wrońska, M., Cipora, K., Czernecka, K. (2015) Psychologiczne determinanty odbioru afektywnego aspektu przekazu muzycznego [w] J. Kaleńska-Rodzaj, j. Lawendowski (red.) Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą. Gdańsk: Harmonia

Śmieja, M., Mrozowicz, M., Kobylińska, D. (2011) Emotional Intelligence and Emotion Regulation Strategies. Studia Psychologiczne, Tom 49

Śmieja, M., Kobylińska, D., Mrozowicz, M. (2012) Gender Differences in Emotion Regulation Strategies the Moderating Role of Emotional Intelligence. Wystąpienie na: The 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology. Kazimierz Dolny

Cipora, K., Mrozowicz, M., Czernecka, K. (2012) Emotional intelligence and recognition of briefly presented facial emotional expressions. Plakat na: The 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology. Kazimierz Dolny.

Śmieja, M., Mrozowicz, M., Cipora, K., Salovey, P. (2011) Emotion Regulation and Emotional Intelligence. Wystąpienie na: Krakow Seminar on Social Cognition and Intergroup Relations

Śmieja, M., Kobylińska, D., Mrozowicz, M., Salovey, P. (2011) Emotional intelligence and anger regulation. Plakat na: 16th General Meeting of the European Association for Social Psychology, Sztokholm

Śmieja, M., Kobylińska, D., Mrozowicz, M, Salovey, P. (2011) Anger, emotion regulation, and emotional intelligence. Plakat na: Plenary meeting of the International Society for Research on Emotion, Kioto

Czernecka, K., Cipora, K., Mrozowicz, M. (2011). Individual differences in recognition of emotions in music. Plakat na: International Society for the Study of Individual Differences, Londyn

Mrozowicz, M. (2010) Czytanie a vista – modele poznawcze. Plakat na: I Konferencji ARS ET VOX „Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego”, Kraków

Cipora, K., Mrozowicz, M., Czernecka, K. (2012). Inteligencja emocjonalna a rozpoznawanie ekspresji mimicznej z okołoprogowo prezentowanych schematycznych twarzy. Wystąpienie na: V Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne

Czernecka, K., Cipora, K., Mrozowicz, M. (2011) Różnice indywidualne w percepcji emocji w muzyce. Wystąpienie na: IV Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej Emocji, Lublin

Czernecka, K., Cipora, K. Mrozowicz, M. (2011) Psychologiczne determinanty percepcji emocji w utworach muzycznych. Plakat na: II Konferencji ARS ET VOX „Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego”Akademia Muzyczna w Krakowie

Kontakt

Wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

dr Marta Mrozowicz-Wrońska
ul. Mackiewicza 19/12
Kraków

tel. +48 693 967 543
kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.