Marta Mrozowicz-Wrońska - logo

DR
Marta Mrozowicz-Wrońska

psychoterapeutka
SPECJALISTKA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

OFERTA

Oferuję konsultacje psychologiczne, psychoterapię oraz pomoc i wsparcie psychologiczne. Zajmuję się leczeniem nerwic, zaburzeń nastroju i zaburzeń osobowości. Leczenie zaburzeń zawsze poprzedzone jest procesem diagnostycznym. Pracuję wyłącznie z osobami dorosłymi.

Konsultacja psychologiczna jest pierwszym i niezbędnym krokiem przed podjęciem jakiejkolwiek dalszej pracy. Ma na celu zdiagnozowanie z jakiego rodzaju problemem boryka się osoba zgłaszająca i jakiego rodzaju interwencja byłaby najlepszą na niego odpowiedzią. Jest to też czas, w którym osoba zainteresowana może zastanowić się z jakiego rodzaju pomocy może i chce skorzystać. Najczęściej jest to kilka spotkań, ale czasami proces konsultacji może się wydłużyć. Jest to zawsze sprawa indywidualna. Etap konsultacji kończy się wstępną diagnozą zgłaszanego problemu oraz zaproponowaniem dalszych działań.

Psychoterapia to sposób leczenia skierowany do osób zmagających się z problemami psychicznymi takimi jak: depresja, zaburzenia lękowo-depresyjne, nerwice oraz zaburzenia osobowości. Jest to proces wymagający regularnych spotkań (minimum 1 w tygodniu lub częściej) trwający wiele miesięcy. Rozpoczęcie psychoterapii zawsze poprzedzone jest dogłębną diagnozą i zawarciem z pacjentem umowy odnośnie zasad wspólnej pracy. Proces psychoterapeutyczny wymaga od pacjenta wiele wysiłku, czasowego, emocjonalnego i finansowego dlatego konieczna jest jego świadoma zgoda i motywacja. Psychoterapia jest wskazana wtedy, gdy trudności, z jakimi pacjent się boryka wynikają z jego zaburzonego funkcjonowania psychicznego. Podobnie jak w przypadku dotkliwej choroby somatycznej tego rodzaju trudności blokują rozwój w życiu osobistym i zawodowym, negatywnie wpływają na wiele lub wszystkie obszary działań, zakłócają relacje z innymi i uniemożliwiają pełne czerpanie radości z życia. Dlatego myślę, że rozważając podjęcie terapii należy wziąć pod uwagę nie tylko jej koszta ale także wartość zmian jakie ma ona umożliwić.

Pomoc i wsparcie psychologiczne to propozycja skierowana do osób zdrowych, których trudności dotyczą konkretnego problemu lub wynikają z trudnej sytuacji życiowej. Taki rodzaj pracy jest skuteczny wtedy gdy trudności ograniczają się do jednego problemu, wynikają z braku odpowiedniej wiedzy psychologicznej lub wtedy, gdy osoba wymaga wsparcia emocjonalnego. Jeśli problem ma charakter głębszy i zgłaszane trudności wymagają psychoterapii informuję o tym pacjenta. Dlatego też udzielenie porady psychologicznej zawsze poprzedzone jest spotkaniami konsultacyjnymi.

OFERTA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ

Polakom przebywającym za granicą oferuję konsultacje psychologiczne, pomoc i wsparcie psychologiczne oraz psychoterapię przez Skype.

Psychoterapia jest sposobem leczenia, który wymaga zarówno ze strony pacjenta jak i terapeuty wiele wysiłku, dogłębnej diagnozy oraz nawiązania relacji terapeutycznej. Z tego powodu aby skorzystać z psychoterapii u mnie osoby mieszkające za granicą poza sesjami przez Skype będą musiały odbywać także sesje w gabinecie w Krakowie. Wstępne określenie problemu oraz to, czy wymaga on psychoterapii ustalamy w ramach pierwszej konsultacji na w gabinecie lub przez Skype. Następnie pacjent powinien wziąć udział osobiście w przynajmniej 5 sesjach. Jeśli wielokrotne wizyty w Polsce na tym etapie będą niemożliwe, takie wstępne sesje mogą odbywać się dzień po dniu. Jeśli pacjent zdecyduje się na dalsze leczenie, zawieramy kontrakt określający zasady udziału w terapii. Częstotliwość podobnie jak w przypadku terapii standardowej to minimum 1 raz w tygodniu lub częściej. Sesje odbywają się za pomocą Skype. W określonych w kontrakcie odstępach czasowych spotykamy się także twarzą w twarz w gabinecie w Krakowie. Terminy takich sesji oraz ich liczbę ustalamy na tyle wcześniej, aby pacjent mógł zorganizować sobie przyjazd. Ze względu na bardzo dużą indywidualność zgłaszanej problematyki zastrzegam sobie możliwość poinformowania pacjenta o konieczności zwiększenia liczby sesji odbywanych osobiście. Nie wszystkie problemy mogą być rozwiązane przez terapię online dlatego, w niektórych przypadkach może być niezbędne aby pacjent poszukał regularnej terapii w kraju zamieszkania, lub, jeśli to niemożliwe, wrócił na czas leczenia do Polski.

Kontakt

Wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

dr Marta Mrozowicz-Wrońska
ul. Mackiewicza 19/12
Kraków

tel. +48 693 967 543
kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.