Marta Mrozowicz-Wrońska - logo

DR
Marta Mrozowicz-Wrońska

psychoterapeutka
SPECJALISTKA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

O MNIE

Wykształcenie/szkolenia specjalistyczne

Jestem doktorką psychologii. Pracę doktorską obroniłam w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej w Instytucie Psychologii na Wydziale Filzoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magisterskie studia psychologiczne skończyłam w tym samym Instytucie.

W ramach przygotowania do zawodu psychoterapeutki ukończyłam 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Szkolenie realizowałam w ramach studiów podyplomowych (Podstawowe Problemy Psychoterapii i Szczegółowe Problemy Psychoterapii) organizowanych przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem szkolenia był prof. dr hab. Jerzy W. Aleksandrowicz.

W ramach szkolenia zrealizowałam:

  • 600 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
  • 450 godzin superwizji grupowej
  • 250 godzin terapii własnej

Jestem specjalistką w zakresie psychologii klinicznej. Szkolenie specjalizacyjne zrealizowałam w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego. Szkolenie trwało 4 lata i obejmowało zajęcia teoretyczne oraz staże kliniczne w różnych oddziałach i jednostkach leczniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 30 września 2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1419 z późniejszymi zmianami)

Regularnie uczestniczę w superwizji indywidualnej u pani dr Doroty Stolarskiej (Certyfikowanej Superwizorki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) 

Stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w specjalistycznych konferencjach naukowych i szkoleniach. W 2021 roku wzięłam udział m.in.:

  • w szkoleniu "Ciało i trauma - Psychosomatyka w ujęciu psychoanalitycznym" organizowanym przez Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal;
  • w warsztacie "Mentalizing Approaches with Adults diagnosed with Personality Disorder - Individual, Couple and Family Work" prowadzonym przez profesora Eię Assena i profesora Petera Fonagy'ego organizowanym przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie;
  • w seminarium "Zaburzenia procesów myślenia" prowadzonym przez panią mgr Katarzynę Synówkę cerfikowaną psychoterapeutkę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal;
  • w konferencji "Pracując Psychoanalitycznie z Parami" organizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Kontakt

Wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

dr Marta Mrozowicz-Wrońska
ul. Mackiewicza 19/12
Kraków

tel. +48 693 967 543
kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.