Marta Mrozowicz-Wrońska - logo

Marta
Mrozowicz-Wrońska

doktor psychologii, psychoterapeutka

O MNIE

Wykształcenie/szkolenia specjalistyczne

Jestem doktorem psychologii. Pracę doktorską obroniłam w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej w Instytucie Psychologii na Wydziale Filzoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magisterskie studia psychologiczne skończyłam w tym samym Instytucie.

W ramach przygotowania do zawodu psychoterapeuty ukończyłam 4-letnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Szkolenie realizowałam w ramach studiów podyplomowych (Podstawowe Problemy Psychoterapii i Szczegółowe Problemy Psychoterapii) organizowanych przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem szkolenia był prof. dr hab. Jerzy W. Aleksandrowicz. 

W ramach szkolenia zrealizowałam:

  • 600 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
  • 450 godzin superwizji grupowej
  • 250 godzin terapii własnej

W listopadzie 2015 roku rozpoczęłam Specjalizację z Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego. Specjalizacja z Psychologii Klinicznej jest 4-letnim szkoleniem obejmującym zajęcia teoretyczne oraz staże kliniczne w różnych oddziałach i jednostkach leczniczych. Prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 30 września 2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1419 z późniejszymi zmianami)

Regularnie uczestniczę w superwizji: indywidualnej u pani dr Doroty Stolarskiej (Certyfikowanego Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) 

http://static2.medforum.pl/upload/file/atestowane%20kursy%20psychoterapii.pdf

http://babinski.pl/specjalizacja-z- psychologii-klinicznej- 3/

Kontakt

Wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

dr Marta Mrozowicz-Wrońska
ul. Mackiewicza 19/12
Kraków

tel. +48 693 967 543
kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.